DOF   Dansk Orienterings-Forbund COWI Hovedsponsor: TRIMTEX

Natura 2000

Af: Preben Schmidt, Generalsekretær
Et af emnerne på årets møde for klubbernes skovkontakter var Natura 2000.

velbegrundede beskyttelse.

velbegrundede beskyttelse.
(Foto: Torben Lynge Madsen)

Det handler om den rigtige og ....

Det handler om den rigtige og ....
(Foto: Torben Lynge Madsen)

Vores konsulent i Danmarks Idræts-Forbund, Dorthe O. Andersen, der var oplægsholder kunne berette om mere end 12.000 sider med tør viden og vurderinger.

Siden et EU direktiv i 2000 pålagde medlemslandene at udarbejde samlede planer for naturbevarelsen, har amterne og nu Skov- og Naturstyrelsens Miljøcentre i samarbejde med de nye kommuner arbejdet på de såkaldte basisanalyser.

Der er egentlig ikke noget juridisk nyt i Natura 2000, som i bund og grund er en sammenskrivning af al den viden man har om de områder, der allerede er omfattet af konventionerne om Habitater, Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder.

Med det er altid lidt usikkert, hvad der kommer ud af et sådant analysearbejde, og især om der pludselig dukker uventede begrænsninger i adgangen op. Selvfølgelig skal vi respektere sådanne begrænsninger, hvis de er sagligt begrundede. Men det er ikke altid sikkert at dette er tilfældet.

Natura 2000 er en rigtig tumleplads for alle typer at interessegrupper, der har naturbevarelse eller benyttelse som sit interesseområde. Det er derfor vigtigt vi ved, hvad det er der foregår og vi sikre os at vores synspunkter kommer med i den endelige behandling.

Heldigvis er der her i første omgang alene 3 steder i landet, at vi nævnes direkte som en trussel imod de nævnte områder. Og dem er der taget hånd om. Men der kan nemt opstå nye situationer, som kræver et indlæg fra vores side.

Dorthe O. Andersen understregede vigtigheden af at der hele tiden skabes dialog, og af at vi hele tiden efterspørger viden og dokumentation, hvis det trækker op til yderligere begrænsninger.

Se Dorthe O. Andersen power point på via link og på planudvalget hjemmeside, sammen med to vigtige breve, som kan støtte Jer i det lokale arbejde.

Det ene er sendt til Skov- og Naturstyrelsen og videregivet til miljø centrene, som en vejledning og det andet er til dig som idrætsudøver, med råd til hvordan du lokalt gør din indflydelse gældende.

Er du i tvivl. Så kontakt - Dorthe O. Andersen: DOA@dif.dk

Vigtige link er:

Brev til Skov- og naturstyrelsen:
http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2007_brev_dif_sn.pdf

Brev til dig som idrætsudøver:
http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2007_brev_dif_deltager.pdf

Link til hjemmesiden om Vand & Natur:
http://www.vandognatur.dk/Mere+information/Natura+2000+planer/

Link til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om Natura 2000:
http://www.blst.dk/Natura2000/


Se mere: http://www.dof.dif.dk/log/subpages/2007_ppt_natura_2000.pdf


Et stærkt nyt juniorlandstrænerteam
Jeppe Ruud skal fremover stå i spidsen for Juniorlandsholdet sammen Astrid Ank, Camilla Bevensee og Rasmus Folino
Tim Falck Weber nomineret til Årets Energibundt
Tisvilde Hegn OK's ungdomstræner og næstformand er blandt tre nominerede
Majas drøm
DOF Akademiet 2017
Årets store uddannelsesdag afvikles i Ringe lørdag d. 14. januar med masser af gode tilbud til dig og din klub
Er du ny juniorlandstræner i DOF? Ny redaktør til Orientering Jesper Stamp stopper som juniorlandstræner Orienteering Achievement of 2016 Repræsentantskabsmøde 2017 Plan 2017-2020 er klar til godkendelse