DOF   Dansk Orienterings-Forbund COWI Hovedsponsor: TRIMTEX

Find vej i Skolen

Alle Dansk Orienterings-forbunds tilbud til skoler er samlet under konceptet Find vej i Skolen.
Gennem Find vej i Skolen tilbydes bl.a. tegning af skolekort, opsætning af faste poster, undervisningsmaterialer, undervisning og lærerkurser.

Formål

Find vej i Skolen har til formål at fremme interessen for orienteringsløb hos børn og unge i skolen, samt at give idrætslæreren mulighed for orienterings-aktiviteter med høj kvalitet i idrætsundervisningen. Udover selve idrætten Orientering, så kan idrætten anvendes bredt til tværfaglige aktiviteter, hvor andre fag end idræt involveres.

Hvad indeholder Find vej i Skolen?

Find vej i Skolen skal gerne gøre det lettere at være idrætslærer i skolen. Forbundets klubber tilbyder pakker til skolerne indeholdende kort og faste poster, så lærerne ikke skal sørge for rutelægning og fremskafning af et passende kort selv.

Forbundet samlet et antal øvelser og aktiviteter man som lærer kan anvende i undervisningen. Disse findes til download på http://www.findveji.dk/introduktion/for-skoler-og-klubber. Øvelserne og aktiviteterne indeholder også muligheder for at anvende andre fag end idræt.

Kontakt forbundet via dof@do-f.dk.

Find vej i Danmark

www.findveji.dk kan du finde faste orienteringsruter til direkte download i hele Danmark. Disse ruter kan meget fint anvendes i idrætsundervisningen, og de fleste af de aktiviteter, der er beskrevet i ovennævnte øvelser, kan tage udgangspunkt et af disse steder.
God tur!

For klubber

Her finder klubberne links til de forskellige dokumenter vedrørende Find vej i Skolen og andre skolerettede aktiviteter.
Generelle anbefalinger til klubbers skoleindsats (pdf)
Standardkontrakt til klub-skole samarbejde (word)

Find vej i Skolen-pakker
Vejledning til klubber, der gerne vil tilbyde skoler Find vej i Skolen-pakker (opd apr2016 - pdf)
Aftalepapirer, Find vej i Skolen (opd apr2016 - word)

Naturløb
Konceptbeskrivelse af Naturløb 2016 (pdf)