DOF   Dansk Orienterings-Forbund COWI Hovedsponsor: TRIMTEX

Nyhedsbreve fra Dansk Orienterings-Forbund

DOF udkommer regelmæssigt med nyhedsbreve fra de politiske udvalg, så du kan holde dig orienteret om arbejdet og de forskellige tilbud i forbundet.

Udgivne nyhedsbreve

Kommunikation - December 2016
Om DOF's nye hjemmeside, klubkommunikationskursus på DOF Akademiet og strategiarbejde i det nye år

Rekruttering - December 2016
Der er inspiration til rekruttering på to af DOF Akademiets kurser - og en fortælling om succesfuld Find vej Dags-reklame

DOF Akademi - December 2016
I nyhedsbrevet finder du en oversigt over kurserne på uddannelsesdagen i januar - og link til indbydelse

Organisation - November 2016
Om arbejdet med DIFs nye støttestruktur, nye roller i landsholdsledelsen og ledige formandsposter

Stævne og Reglement - Oktober 2016
Om reglementsændringer, terminsplanlægning, erfaringsindsamling og kvalitetssikring

MTBO - Oktober 2016
Nyhedsbrevet kommer rundt om Trimtex Cup, rekrutteringstiltag, kalenderen for 2017 og VM i 2019

Skole - Oktober 2016
Nyhedsbrev med inspiration til at tage hul på skoleprojekter og om World Orienteering Day 2017

Internationalt arbejde - September 2016
Nyhedsbrevet kommer i kølvandet på VM i Sverige - og handler om nye ansigter i IOF og de mesterskaber, som Danmark blev tildelt

Rekruttering - August 2016
Nyhedsbrevet giver inspiration til rekruttering og fortællingen om, hvordan familien Poulsen blev rekrutteret ind i sporten

Motion og Foreningsliv - Juni 2016
Nyhedsbrevet er spækket med tilbud om klubudvikling, både i form af konsulenthjælp, workshops og en stribe gode eksempler fra O-Danmark

Stævne og Reglement - Juni 2016
Nyhedsbrevet handler om den igangværende proces om reglementsændringer, nye IOF-controllere, udvalgsarbejde om nye IT-løsninger, samt et nyt medlem af området.

Rekruttering - Juni 2016
Nyhedsbrevet handler om opfølgningen på Find vej Dagen og klubbernes efterfølgende indsats for at invitere deltagerne i skoven igen

Organisation - Juni 2016
Nyhedsbrevet handler om to nye ansigter i DOF og et farvel til et gammelkendt ansigt

Skole - Maj 2016
Om hvordan man som klub kommer i gang med at samarbejde med de lokale skoler og får strikket et Find vej i Skolen-tilbud sammen

Finansiering - Maj 2016
Om arbejdet med at konceptuere firmaevents og tiltrække sponsorer samt de kommende forhandlinger med Team Danmark og DIF

Internationalt arbejde - Maj 2016
Fokus på de mange internationale stævner, som DOF har budt ind på at skulle arrangere i de kommende år - Arbejdet i kommissionerne under det Internationale Orienteringsforbund (IOF)

Kommunikation - April 2016
Kursus i kommunikation på vej - Status på arbejdet med do-f.dk - Vil du være med til at styrke kommunikationen i forbundet?

Rekruttering - April 2016
Nyhedsbrevet stiller skarpt på indsatsen før, under og efter Find vej Dagen 30. april. Den nye områdeansvarlige for Rekruttering præsenterer sig selv.

Motion og Foreningsliv - Marts 2016
Vi er verdensmestre i orienteringsløb – men er vi også verdensmestre i rekruttering & fastholdelse?

MTBO - Marts 2016
Årets første nyhedsbrev fra MTBO-området kommer rundt om de nyeste reglementsændringer, kalenderen for 2016, indsatsen for at få unge MTBO-kørere ud i skoven - og meget andet.

Børn & Unge - Februar 2016
KUM 2016 - Ungdomsaktiviteter i 2016 - nyt tiltag for de 11-16 årige løbere

Kort - December 2015
Korttegningskurser - Print på sprintbaner - Nye laserscanninger - Kortkonsulenttræffet

Skole - December 2015
Spørgeskema - Find vej i skolen - Skolekontakter og betaling - Naturløb og Skolernes Find vej Dag

Stævne og Reglement - December 2015
DM-flytninger - Overvejelser, O-service mm - Reorganisering

DOF Akademi - December 2015
Uddannelsesdagen i Ringe - Trænerkurser - Trænerseminar

Motion og foreningsliv - December 2015
Workshops, Mobilisering af klubbens medlemmer

Kommunikation - Oktober 2015
Nogle af de initiativer, der er sat i værk for at styrke kommunikationen i DOF

Rekruttering - Oktober 2015
Evaluering Find vej Dagen 2015 - Nye Find vej i-projekter - Familieorientering

Børn og Unge - Oktober 2015
Lidt om hvad der rører sig i DOF´s Børne- og Ungeområde

MTBO - Oktober 2015
DM, reglementsændringer, kalender 2016, U-17 MTBO future kids

Organisation - Oktober 2015
Ny struktur og nye roller

Motion og Foreningsliv - September 2015
om Klubudviklingsprojektet, Fastholdelse og Vidensdeling

Internationalt arbejde - August 2015
Blandt andet nyt fra møderne i Skotland

Elite – Juni 2015
Om WOC og JWOC

Motion og Foreningsliv – Juni 2015
Om indsatsområderne Klubudviklingsprojektet og Fastholdelse af unge

DOF Akademi – Juni 2015
Om trænerseminar, trænerkurser, uddannelsesdag og kursuskatalog 2015/2016.

Find Vej Dagen og Find Vej Plus - Marts 2015
Introduktion til området rekruttering

Modtag nyhedsbreve fra DOF


Du tilmelder dig brevene gennem O-Service:
Vælg løber,
klik så på løber igen og
vælg ret løber.

Under fanen Nyhedsbreve kan du nu sætte flueben i de områder, som du vil have nyt fra.