DOF   Dansk Orienterings-Forbund COWI Hovedsponsor: TRIMTEX

Kortrevision påkrævet

Af: Ove Gasbjerg, formand for DOF


Ikke alle ved vel, at vi i DOF, siden vi gik fra at anvende GI-kort til egne egentlige orienteringskort, har haft en solidarisk kort-politik på arealer, svarende til grænsen for den kortstørrelse, som kan bruges til terminslisteløb. Med det nye kortreglement er alle kort delt i to kategorier, nemlig DOF-kort, som dækker et areal på mere end 4,5 km2, eller som har en sådan karakter, at det har "almen interesse". Alle øvrige kort er klubkort.
Klubkort finansieres udelukkende af klubberne. DOF-kortene finansieres og trykkes af forbundet. Til den korttegnede klub udbetales tilskud til dækning af kørseludgifter og materialer. Prisen på DOF-kort er kun afhængig af antal km² og ikke af oplag og omsætningshastighed.

Det er denne solidariske kortpris og -politik, som gør, at kortprisen er den samme, uanset om man skal købe et kort over Rude Skov på Sjælland eller Husby plantage i Vestjylland, selv om der årligt over Rude Skov bliver solgt flere gange så mange kort som over Husby. Den solidariske kortpolitik betyder også, at løbsarrangører kan få revideret kort, når det trænger og ikke kun når oplaget er udsolgt.
Hele kortpolitikkens mål er at få de bedst mulige kort. Men vi erkender også, at det er svært at få fremstillet virkeligt gode kort. Det er et kæmpearbejde, de frivillige rekognoscører og rentegnere udfører.
Men tit er man i tidsnød og derfor bliver kortene ikke altid så gennemarbejdede som ønskeligt, og nogle kort bliver kun stribe-rekognosceret. En del kort er blevet revideret så mange gange af forskellige rekognoscører, at de nu kræver en tilbundsgående revision med et luftfotogrammetrisk udtegnet grundmateriale.

Behovet er størst i Nordsjælland, hvor flere løbsarrangører/klubber laver større løb i de samme skove med korte mellemrum. Men generelt vil jeg gerne lægge op til en dialog med klubberne om, hvordan vi kommer igang med en gennemgribende og tilbundsgående revision af kort over de mest anvendte terrænner, som sikrer, at vi både kan få nogle gode kort at løbe på og kommende arrangører kan nøjes med med en revision af tætheder o.lign. når vej- og kurvebilledet ligger fast.

O-posten, 3/98