DOF   Dansk Orienterings-Forbund COWI Hovedsponsor: TRIMTEX

Park World Tour til Danmark i 1999

Af: Roald Kramer


Park World Tour løbes som optakt til Spring Cup.

Park World Tour kommer til Danmark næste år. Selv om programmet for 1999 endnu ikke er officielt, ligger det fast, at én af PWT-afdelingerne afvikles i Danmark, umiddelbart før Spring Cup.

Beslutningen om at placere en afdeling i Danmark blev truffet af PWT-ledelsen på et møde i forbindelse med den netop overståede afdeling i Västerås. At PWT lod sig overtale til at placere en afdeling i Danmark skyldtes ikke mindst et stort og grundigt arbejde af DOFs formand Ove Gasbjerg.

Det eneste, der indtil nu ligger fast, er datoen: Fredag den 26. marts 1999. Løbsområdet er endnu ikke fundet.
Når datoen ligger fast, skyldes det, at Park World Tour agter at gentage den Asien-Tour, som med stor succes blev gennemført her i 1998. På vejen hjem lander løberne i København torsdag d. 24. marts, altså lige inden Spring Cup, og denne omstændighed har været en stærkt medvirkende årsag til, at PWT-ledelsen har accepteret det danske udspil.

Udfordring

Lars V. Jørgensen, formand for Farum OK - der står som ansøger sammen med Tisvilde Hegn OK - siger, at det bliver spændende at prøve kræfter med udfordringen:
- Det er altid vigtigt at afprøve noget nyt, men jeg må erkende, at det er med en lille smule tøven vi nu kaster os ud i Park World Tour, idet jeg langt hen ad vejen er enig med de synspunkter om at bevare orienteringens klassiske dyder, som Flemming Jørgensen for nylig gav udtryk for i O-posten. Men på den anden side er det vigtigt at afprøve de nye løbsformer for bl.a. at kunne være med til at påvirke udviklingen af dem.
Lars V. Jørgensen tilføjer, at den stigende medieinteresse for netop Park World Tour også har spillet kraftigt ind i de to klubbers overvejelser med at lægge billet ind på Park World Tour. Når der er to klubber om at arrangere den danske PWT-afdeling, hænger det sammen med at begge klubber på et tidspunkt arbejdede med parallelle planer om et parkløb i Danmark, hvorefter man enedes om at samarbejde.

Løbsområde endnu ukendt

Præcis hvor Park World Tour skal afvikles er ikke endeligt afgjort, men der opereres med forskellige alternativer. I næste nummer af O-posten kan løbsområdet formentlig offentliggøres.
Lars V. Jørgensen lægger ikke skjul på, at en PWT-afdeling er en stor mundfuld:
- Selvfølgelig er det krævende at få tegnet kort og lavet baner, men det største arbejde bliver på den arrangementsmæssige front. Det gælder om at finde et godt og egnet område, som er tilgængeligt for publikum, der skal skaffes solide danske sponsorer, ligesom der skal gøres et stykke benarbejde for at få gjort en af de danske TV-kanaler interesseret i i projektet. Dette arbejde kører allerede i højeste gear, siger Lars V. Jørgensen.

Større medieinteresse

Park World Tour-præsident Anders Vestergård siger, at flere forhold har været afgørende for, at PWT har accepteret det danske udspil:
- For det første har vi oplevet en stor entusiasme, både på klub- og forbundsniveau, for det andet har der jo været en dansk "fremmarch", både i PWT og i international orientering i det hele taget, og endelig har vi konstateret en voksende medieinteresse i Danmark.
Anders Vestergård tilføjer, at han er sikker på, at de to klubber kan stable et "førsteklasses arrangement" på benene, herunder et godt konkurrencested, sikre sponsorer, TV-dækning og et stort publikum, der ikke "bare" er o-løbere.

PWT i 6 lande

Park World Tour 1999 kommer i øvrigt til at bestå af i alt otte løb i seks lande, heraf tre nye lande i PWT-regi, fortæller Anders Vestergård. Men da alle detaljer endnu ikke er forhandlet på plads, kan programmet ikke offentliggøres endnu.
Som nævnt kommer der også en Asien Tour i 1999, og efter O-postens oplysninger skulle både Kina og Japan være med på programmet.

Uofficielt VM i 2000

Park World Tour er en seriøst og hårdt arbejdende organisation. PWT-ledelsen lægger ikke skjul på, at hele "øvelsen" går ud på at få o-løb med på det olympiske program - gerne i PWT-formen.
Hidtil har IOF set lidt til "fra sidelinjen", men ifølge Anders Vestergård er PWT og IOF nu blevet enige om et "stor-arrangement a la PWT" i år 2000.
- Der bliver tale om et uofficielt VM - en slags OL-test - siger Anders Vestergård, som tilføjer, at der i den forbindelse skal afprøves en helt ny konkurrenceform - en mixet stafet - en stafet med to herreture og to dameture!

O-posten, 3/98